ptc
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน

ขอเชิญคณะครู-นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ในวันศุก ...
10/1/2558

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชัยภูมิร่วมกับ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ชัยภูมิร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวได้จัดอบรมฝี ...
12/11/2558

โครงการค่ายอาสาพัฒนา 2557

โครงการค่ายอาสาพัฒนา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวไ ...
20/12/2557

งานคล้ายวันสถาปนาและมอบใบประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว จะได้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย และมอบใบ ...
27/10/2557

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน

ขอเชิญท่านผู้แสวงบุญทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ปีพุทธศ ...
22/9/2557
 

การทดสอบ V-NET ปี 2557 ...

ตารางสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.3 ส ...
6-01-2558

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี 2558 ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวได้เปิดรับสมัครนักเรียน-นั ...
20/12/2557

ประกาศลงทะเบียนแก้เกรด 2/2557 ครั้ง ...

ประกาศลงทะเบียนแก้เกรด 2/2557 ครั้งที่ 1 ...
27/10/2557

โปรแกรมทำแผนการสอน 2557 ...

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมทำแผนการสอน 1.เข้าโปรแกรม ...
6/10/2557

กำหนดการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ...

ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวจะจัดการสัมมนาก ...
25/9/2557
+อ่านข่าวทั้งหมด   +อ่านข่าวทั้งหมด
รูปภาพกิจกรรม/Activity   วีดีโอ กิจกรรม/PTC Channel
ภาพ ทวิภาคีกับบริษัท บีควิก
วันที่ 12/1/2558
...
ภาพ ค่ายอาสา 2557
วันที่ 12/11/2558
...
ภาพ ภาพกิจกรรมตักบาตรประจำเดือน มกราคม 2558
วันที่ 12/11/2558
...
ภาพ ภาพงานสถาปนา 57
วันที่ 30/11/2557
...
ภาพ การแสดงผลงานประจำquarter2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 29/9/2557
...
ภาพ การแข่งขันประกวดโครงการครั้งที่ 1/2557
วันที่ 25/9/2557
...
 
  พิธีำไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
  โครงการครอบครัวอบอุ่นร่วมบุญสร้างสุข 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
  โครงการกบจูเนีย์ ขอเสนอสารคดีหมำ่!!
+ดูภาพทั้งหมด   +ดูวีดีโอทั้งหมด
ปฎิทินการทำงาน   Web-Link
 
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 2
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • ครุสภา
 •      

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

   
  Facebook
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
  199 หมู่ 17 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  โทรศัพท์ 044-862-202-3


    ข้อมูล9ด้าน หลักสูตร หน่วยงาน/บุคลากร สิ่งแวดล้อม โปรแกรมสนับสนุน ติดต่อเรา
    สถานศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน ผู้บริหาร สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัย ระบบสารสนเทศ SISA ติดต่อเรา
    บุคคลากร   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศิษย์เก่า แผนการสอน แผนที่
    นักเรียน   ฝ่ายสารสนเทศ   ฐานข้อมูลโครงการ  
    หลักสูตร   ฝ่ายพัฒนานักเรียน/นักศึกษา      
    งบประมาณ   ฝ่ายประกันคุณภาพและทรัพยากรมนุย์      
    อาคารสถานที่   ฝ่ายอำนวยการ      
    ครุภัณฑ์   ฝ่ายกิจกรรม      
    ตลาดแรงงาน   หอสมุดพงษ์เดช      
    เศรษฐกิจและสังคม   การจัดการโรงแรม      
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
  199 หมู่ 17 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  โทรศัพท์ 044-862202-3 โทรสาร 044-862295